اردوی خوشاکو

طیبه قبلا گفته بود از اردوهایمان بنویس من فکر می کردم چه بنویسم فکر می کردم باید بنویسم  فلان جای خوش آب و هوا رفتیم  و خوش گذشت ختم کلام نامه تمام. تا اینکه امروز توی دفتر خاطراتم یه نیم صفحه از اردو خوشاکو پیدا کردم شاید آن نوشته به اندازه همین یک خط باشد ولی تنها حسنش این است که در همان زمان نوشته شده است و حس آن روز را منتقل می کند. این هم نوشته آن روزگار من:
روز خوبی با بچه ها داشتم با بچه ها رفتم اردو برف و یخ پیست اسکی خوشاکو. آدم برفی درست کردیم یعنی یک لاک پشت یخی خیلی خوشگل شد. آدم برفی ما یکی از پنج آدم برفی اول شد و یک ساک برنده شدم. ولی گذشته از برنده شدن خیلی خوش گذشت. تمام انرژیمان تخلیه شد. دوست دارم بیشتر بنویسم می گذارم برای اتاق.
پیست اسکی خوشاکو
آذربایجان غربی 35 کیلومتری ارومیه
پنج شنبه 3/12/85
/ 0 نظر / 4 بازدید