علی کوچیکه خونه سبز

خانه سبز یادتان هست که خسرو شکیبایی در آن بازی می کرد یادتان هست یه علی کوچیکه داشت. یه قسمت بود که علی کوچیکه می خواست بره مدرسه ولی اون دوست نداشت بره مدرسه چون اون فکر می کرد اگر کسی کلاس اول بره باید دیپلم هم بگیره ! راست می گفت حرف بچگانه اون دقیقا درست بود کسی که یه کاری رو شروع کنه حتما تا انتهای اون باید ادامه بده چون این توقع رو ایجاد کرده که اون می تونه اون کار رو انجام بده!  

/ 0 نظر / 4 بازدید