اولین امتحان پایان ترم

فردا امتحان پایان ترم اولین درسهای را که داده ام برگزار می شود به اندازه روزهای امتحان خودم مضطرب هستم امیدوارم که دانشجویانم درس بخوانند که چشمم آب نمی خورد. فکر می کنم کرم از من باشد درس نخواندن از آنها تا بتوانند این درس را پاس کنند خدا به انها رحم کند!!!!!!!!!
/ 0 نظر / 5 بازدید