تفاوتهای دو کشور

امروز باید در زل آفتاب  دنبال ریزنمرات مریم می رفتم دبیرستانش. حالا به مریم گفته بودند که ساعت یک امتحان نیست و مریم می تواند ریزنمراتش را بگیرد. رفتم داخل حیاط مدرسه گوشه محوطه پر بود از کیف دانش آموزان و دانش آموزان نیز  در تک صندلی های داخل سالن نشسته بودند و امتحان می دادند من را به سالن راه ندادند تا وارد دفتر بشوم از پنجره با خانمی صحبت کردم و گفت که ساعت دو نیم بیایم با مریم تماس گرفتم قرار شد خودش بیایید. من برگشتم مریم که آمده بود نتوانسته ریز نمرات را بگیرد از مریم شماره دانش آموزی می خواستند در دوره مریم هنوز سیستمها بایگانی سنتی بود با عدم همکاری مسئولان مدرسه مریم زود برگشت و دست خالی. حالا داشته باشید که این سومین باری بود که مریم سعی کرد این ریز نمرات را بگیرد.
من که آمدم خانه ساعت حدود دو بود. همان موقع ایمیلی برای  دانشگاه Coimbra فرستادم. ساعت چهار که ایمیلهایم  را چک می کردم دیدم جواب ایمیل را فورا ارسال کرده اند.  برخورد سیستمهای آموزشی دو کشور قابل مقایسه نیست متاسفانه در کشور ما از گشتن در بایگانی به دنبال یک مدرک  دریغ می کند اما در آنجا در روز تعطیل مثل اینکه منتظر ایمیل از ما نشسته  اند که سریع پاسخ دهند. نمی شود این تفاوتها را نا دیده گرفت.
/ 2 نظر / 4 بازدید
ali

انصافا اینجا هر کسی وظیفه اش رو به خوبی میشناسه و تمام سعی اش رو میکنه که به خوبی از پسش بربیاد.

پرشکوه

و متاسفانه اینجا مهمترین مشکلی که وجود داره اینه که هیچ کس وظیفه خودش رو نمی دونه!