1- هر اتفاقی تجربه ایست باید قدر دانست هر چند آن اتفاق مطلوب طبع نباشد.

2- هر حرفی نکته ای دارد چه آن را دوست بگویید چه آن را دشمن. چه آن حرف راست باشد چه آن حرف دروغ.

3- مامان همیشه میگه "حرف شنیدن ادبه." منظور مادر از حرف شنیدن  اطاعت کردنه. اما من فکر می کنم حتی به معنی شنیدن معمولی هم باشه درسته. من تو پست قبل نه مثل بقیه پستها که خیلی حرف می زدم سعی نکردم حرف بزنم و سعیم بر گوش کردن بود. جالب اینه با اینکه ساکت بودم کامنتهای خوب و جالبی رو دیدم حرفهای که برای من هر کدوم یه درس زندگیه.

4- تو قد بینی و مـــــجنون جلوه ی ناز
تو چــــــشم و او نـــــگاه ناوک انداز 
تو مو بینی و مجــــــــنون پیچش مو
تو ابـــــرو، او اشارت های ابــــــرو
دل مجنون ز شکر خــــنده خون است
تو لـب می بینی و دندان که چون است....  *

اگه ادم مجنون نباشه همه چیزهای که مجنون می بینه رو نمی بینه. هر چقدر هم بهش بگی "ببین" میگه "کو؟" تا ادم مجنون نباشه لیلی دلربا نیست.

5- ماندن گزند دارد 

اب راکد همتای اشک را

در یک لحظه می سازد گنداب گند گند**

اما این حدیث همواره روایت درستی نیست. گاهی باید

بنشینم و صبر پیش گیرم /دنباله کار خویش گیرم***

6- زندگی یه خطه از یه جا شروع میشه به یه جا ختم میشه مهم اینه تو خط ما چی کردیم.

7- دوست داشتن یه فعل که باید بخوای و میشه عملیش کرد حتی اگه دیگران نخوان ولی دوست داشته شدن یه فعله که دیگران باید انجامش بدن چه بخوای چه نخوای به تو ربطی نداره. اما یه رابطه بین این دو فعل هست دوست داشتن و دوست داشته شدن نه نافی همند نه باعث هم. ولی گاهی با هم رخ میدن یعنی فاعل یکی مفعول دیگری و مفعول یکی فاعل دیگری. وقتی با هم رخ میده رخداد قشنگیه اما اگه هر کدوم به تنهای رخ بده قصه ناگواریه. 

8- آدم تو طول زمان بزرگ میشه حتی اگه قد نکشه. منظورم اینه به جای قد کشیدن تو رفتارش بزرگ میشه تو احساسش بزرگ میشه. من دورانی رو گذراندم که حس می کنم خوب تونستم از پسش بر بیام و اونقدر که احساسم به من میگه از پارسالش بزرگتر شده.

9- وابستگی با دلبستگی فرق می کنه وابستگی از عادت میاد اما دلبستگی یه حس درونی. نمیشه وابستگی رو دلبستگی ترجمه کرد. اگه عادت کردی یه ادم رو ببینی و باهاش حرف بزنی وابستگیه اما دلبستگی نیست. شاید بهانه خوبی برای اینکه دلبسته اش بشی هست اما نشانه دلبستگی نیست.  اگه دلبسته کسی  باشی فکر می کنی اون می خواد باهات حرف بزنه یا نه. در واقع  اون برات از خودت مهمتر میشه. برای همین اگه گفت نه اصرار نمی کنی میگی چشم. برعکس کسی که وابسته است میگه چرا نه؟ چون خودش مهمتره چون عادتش براش مهمتره. 

10- اگه کسی گفت دوستتون داره بدونید دلتنگتون میشه. پس لازم نیست بگه تا بدونید. اگه می خواید دوست داشتنش رو نا دیده بگیرید لازم نیست بگید چرا یاداوری نکرد که دلتنگ میشده.

11- فکر می کنم حرفهای اون پست یه مشکل داشت یه مقدمه و موخره داشت ولی من به خاطر اینکه بتونم منظورم رو برسونم حذفش کردم تا شما اون دو جمله رو ببینید. و درباره اون دو جمله که به نظرم تو اون حرفها مهم بود نظر بدید. شرمنده از گوینده ها که حرفشون رو ناقص اوردم.

12- به نظرم یه برگه از قصه زندگی من تموم میشه وقتی یه روز تموم میشه. دوست ندارم برگردم نبش قبر کنم به نظرم چیزی که تموم شده تموم شده است مهم عبرتی که ادم باید از اون یه روز بگیره.

13- اخرین بند رو میزارم برای شما هر چی دوست دارید برام توی کامنت دونی بنویسید.

 

پی نوشت: امروز من 10 بند نوشته بودم و دو پی نوشت و یک بند را گذاشته بودم برای شما. با یاداوری به موقع آقا مبین این پست رو از 10 حرف از من 1 حرف از شما تبدیل کردم به 12 حرف از من و یک حرف از شما انهم  با حذف کردن پی نوشتها و تبدیل انها  به بند. دلیل این کارم این بود چون امروز 12/12/12 است.

* شاعر: وحشی بافقی

**شاعر: محمد زهری

***شاعر: سعدی