لاله اس ام اس فرستاده روزت مبارک من میگم ممنون امروز چه روزی؟ میگه روز دانشجو. از یاد برده بودم من دانشجوشدم.

به همه دانشجوها این روز رو تبریک میگم.