تا به حال فکر کرده اید ادمهای اطرافتان چقدر برایتان ارزشمندند؟ شاید مقدار دوست داشتن به رقم و عدد نمی ایید و به قول ما ادمهای که ریاضی کار می کنیم نمی توانیم تابعی از هر شخص به اعداد حقیقی نوشت و به هر دوستی عددی نسبت داد. اما می شود نگاه کمیتی به آن داشت تا علت کیفیت یا عدم کیفیت روابط انسانی را درک کرد. چند سئوال می پرسم صادقانه جواب دهید. انتها بی انکه به من چیزی بگویید می فهمید برای من نوعی چقدر ارزش قائلید. می توانید به جای من هر اسمی را بگذاریید.

 1. اگه شنیدید من مردم ناراحت می شوید؟
 2.  اگه بشنویید من تو بیمارستان بستریم ناراحت میشید؟
 3. اگه من نیاز به دارو داشته باشم برام تهیه می کنید؟
 4. اگه بخواهم وقتتان را به من بدهید تا باهم یه قهوه بخورید حاضرید؟
 5. اگه تولدم دعوتتون کنم حتی اگر وقت نداشته باشید حاضریید بیایید؟
 6. اگه بخواهم ماشینتون رو  برای گل زدن عروسی قرض بگیرم و خودتون باید بدون ماشین بیایید حاضریید؟
 7. اگه به پول احتیاج داشته باشم به من قرض می دهید؟ تا سقف چقدر؟
 8. اگه بخوام به جای من امتحانی که بلدید رو بدید حاضریید؟
 9. اگه بخواهم وقتتان را به من بدهید تا از من در بیمارستان مراقبت کنید حاضرید؟
 10. اگر من  از شما بخواهم به خاطر من یه سفر بروید قبول می کنید؟
 11. اگر از  شما بخواهم به خاطر من به یه شهر یا کشور دیگه مهاجرت کنید قبول می کنید؟
 12. اگر به خاطر رفاقت با من مورد بازجویی قرار بگیرید و باز داشت بشید باز حاضر به رفاقت با من هستید؟
 13. اگر من در دریا غرق شوم به کمکم می ایید اگر شنا بلد نیستید؟
 14. آیا حاضرید به خاطر من از عشقتان بگذرید؟
 15.  اگه من نیاز به کلیه داشه باشم به من می دهید؟
 16. اگه یه گروگان گیری بین خودت و من. گفت یکی رو انتخاب کنید کی رو انتخاب می کنید؟

شاید جواب نه به بعضی از این سئوالات نشان دهنده دوست نداشتنتان نیست بلکه نشان می دهد شما هم گاهی در دوستی کم می اورید و باید خودتان را به کسی دیگر ترجیح دهید و دنبال خواسته های خودتان باشید. پس اگر دوستی به شما نه گفت این سئوال را از خودتان بپرسید ایا من برای او دوست کاملی هستم.