هر کسی از ظن خود شد یار من 

از درون من نجست اسرار من

واقعیت اینه هر کدومتون به یه دلیلی میاین اینجا بگذریم بعضی ها به چندین دلیل میاین. راستش اینجا من زبان گویام و شما بیشتر شنونده اید. متاسفانه اینجا یک جامعه تک صداییه.

به پیشنهاد دوست عزیزم زیبا تصمیم گرفتم این پست رو بزارم و هر کس هر چی دوست داره بگه و من بشنوم. می خواین هر حرفی که دوست دارید بزنید و حتی اگه دوست دارید غر بزنید  جیغ بزنید حتی فحش بدید ازاده. اما من بیشتر منتظر شنیدن حرفهای برحق شما هستم. راستی اینجا می تونید بحث سیاسی هم بکنید. گفتم ازاده یعنی هر چه می خواهد دل تنگت بگو. من منتظر کامنتهای شما هستم.