چند بار برام پیش اومده که ادمها درباره عروسی در رشت از من پرسیدن یا از تجربه های خودشون تعریف کردن  و طوری از تجربه عروسی رفتن در رشت حرف زدن که فکر می کردم دیسکو یا بار رفته اند. 

اینجا می خوام یه سئوال بپرسم تا به حال  عروسی در رشت(دقیقا رشت مد نظرم نمی خوام از شهرهای دیگه استان بگید ) شرکت کرده اید؟ چه تفاوت فاحشی در اون دیدید؟

پی نوشت: من به عروسی کم میرم تعدادش به ده تا نمی رسه. اما می دونم در رشت عروسی چطور برگزار میشه.