هفته پیش کودک دورن من و مرضیه بیش فعال شده بود اولش رفتیم سینما کلاه قرمزی و بچه ننه دیدیم . فیلم موزیکالی بود چیز که مردم ما الان می پسندند خنده است برای همین فوج فوج ادم راهی شده بودن تا کلاه قرمزی تماشا کنند. چند روز بعد هم رفتیم شهربازی و دو تا وسیله بالای 14 سال سوار شدیم اولی سفینه بود به خاطر گوش دردی که دارم دچار سر گیجه و حالت تهوع شده بودم و موقع پیاده شدن حالم خوب نبود ولی بعد از اون رفتیم سوار این وسیله شدیم.

نامرد متصدی این دستگاه می دید من ترسیده ام دورش رو تند کرده بود من چنان طلب کمک می کردم و خدا رو صدا می کردم که مرضیه ترسیده بود من اونجا سکته بزنم خداییش هیچ وقت اینقدر ترسو نشده بودم سن ادم که می رود بالا ادم محتاطتر می شود و ترسوتر.

حالا قرار است فردا باز هم خانوادگی برویم شهربازی برای شیرینی قبولی من. با توجه به اینکه آن بار تا شب حالم بد بود قراره فردا با من بیایین و به قدر دیدن فیلم کلاه قرمزی به من بخندند.نیشخند