هر کس از ادمی که می خواهد همسرش شود پیش خودش رویایی دارد و فکر های درباره او می کند این رویا پردازیها گاه با نام شاهزاده رویاها توصیف می شود. اما شاهزاد رویاهای من به نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟

انهای که حدس می زنند آدم خوش قیافه ایست کلا به خطا رفته اند. چون من اصلا چنین ملاکی ندارم فکر می کنم زیبایی چهره و صدا اصلا به افراد بر نمی گردد چیزیست که خدا داده. شاید من شیفته خوش صدا ها بشوم اما زیاد به قیافه خوب فکر نمی کنم.

شاید فکر کرده اید او آدم پولداریست اما اشتباه می کنید من دنبال پول نیستم من دنبال آرامشم و آرامش با مقدار معمولی از پول حاصل می شود نه پول زیاد. نبود پول ارامش رو برهم می زند و وجود حداقل پول لازم است. پس به قدر لزوم برایم کاقیست نه بیش از حد.

خب شاید فکر کرده اید دوست دارم دارای شغلش با پرستیژ اجتماعی بالایی باشد. اما این هم درست نیست. فقط من دوست دارم همسر اینده ام شاغل باشد چون مردی که کار نمی کند ارامش ندارد برای ارامش خودش می خواهم کار کند. پس دوست دارم شغلی داشته باشد که در ان راضی باشد حتی اگر رفتگر باشد و همیشه فکر نکند این شغلش دون شانش است.

شاید فکر می کنید دوست دارم تحصیلات بالایی داشته باشد. نه من بیشتر دوست دارم شعور بالایی داشته باشد و درک کند که من چه می گویم تا مدرک بالایی داشته باشد.

در واقع دوست دارم شاهزاده رویاهای من فکر نکند دارد کالایی می خرد و این کالا فردا می رود در خانه اش و هر حرفی را که او می زند  گوش می کند مثل یک روبات. دوست دارم درک کند که می فهمم دوست دارم زندگی کنم و برای لحظه لحظه اش تصمیم بگیرم. دوست دارم خود خواه نباشد من را شریک زندگیش بداند همراهش همکارش همیارش و همسرش باشم و از من توقع داشته باشد که درکش کنم.

شاید تنها خواسته ام از او این است قابل دوست داشتن باشد و من را هم دوست داشته باشد و برای آرامشمان هر کاری که می تواند انجام دهد من تنها همین توقعات را دارم . اما می بینم خواسته هایم خیلی تخیلی است بیشتر آدمها روحم را نمی بینند و تا جسم بیشتر جلو نمی روند در ظاهر می مانند و خواسته های من را چیزهای مادی می دانند.

نمی دانم شاید من خیلی رویایی برخورد می کنم و واقعا ازدواج یک معامله پایاپای است  که لازم نیست روح لطیف و درک درستی داشته باشی کافیست جسم زیبا و ثروت فراوان و یا چیزهای مثل ان را داشته باشی.

اخر نوشت: چقدر شهزاده رویاهایم با تصور شما همخوانی دارد؟