1- دارند در گوشم به زبان بیگانه ای غربیه ها از اجاره ماشین حرف میزنن یا از اخر هفته ای که  می خواهند بروند یا رفته اند  و یا ورزشی که دوست دارند انجام بدهند یا از خوبی و بدی رستوانی که غذا خورده اند گفتگو می کنند به قول خودشان کانورسیشن می نمایند و من دارم خانه را مرتب می کنم  رو تختی را صاف می کنم مبلها را هل می دهم  و جارو برقی را زیر فرش و روی فرش می کشم. دستمال را روی میز میکشم. خانه تمیز و مرتب می شود و گوش من از حرفها و پر و خالی. به خودم قول داده ام زیر حرفم نزنم و مثل متکلمان همین مکالماتی که گوش می کنم رندگی کنم و گاهی مانندشان به در و دیوار غر بزنم یا لذت ببرم از ساده ترین چیزها که در اطرافم است. هدفون را از گوشم بیرون می اورم و بر می گردم به دنیای واقعی خودم.

2- در فیسبوک چند وقت پیش نوشته بودم زندگی ارزش دویدن را دارد با کفشهای پاره. الان فکر می کنم حتی پابرهنه هم باشی ارزش دویدن را دارد.

3- مامان هر سال تحصیلی که شروع می شود برای محمد هدیه می خرد. دیشب که محمد پیش ما ماند اجازه اش را گرفتیم که با محمد برویم خرید سی دی بازی. مامان هم فرصت را مناسب دید تا هدیه سال نو تحصیلی برای محمد را بخرد. تصمیم بر کتانی یا لباس ورزشی بود که انتخاب را به عهده محمد نهادیم. محمد کفش را انتخاب کرد. جلو کفش فروشی که ایستادیم محمد با این جمله که من همیشه دوست داشتم از این مغازه خرید کنم کلی ما را از انتخاب مغازه دلخواه مشعوف کرد. از شما پنهان نباشد وقتی من هم بچه بودم دوست داشتم از همین مغازه لباس و کفش ورزشی, کتانی بخرم. محمد بدون چانه زنی یک کفش خرید یعنی اولین انتخابش را پسندید حتی به نظرم کفشی که انتخاب کرده بود بزرگ بود ولی گفت اندازه است. جالب اینکه وقتی محمد رو بردیم تحویل بدیم به مامانش. کفش را که دادیم سپیده گفت این چی؟ گفتیم کفش سال نو تحصیلی محمد! گفت اخ من براش هفته پیش کفش خریدم. ببین تو جاکفشیه. یعنی من شاخم در اومده بود کفشی شبیه کفشی که خریده بودیم تو جاکفشی بود فقط اون توسی بود و این سرمه ای. محمد یادش رفته بود که کفش خریده و به ما بگه. فقط شانس اورده دو شماره بزرگتر انتخاب کرده. یعنی از حالا تا سال بعد محمد کفش برای پوشیدن داره.

4-  شما با 5000 تومن چه هدیه ای می تونید بخرید که هم برای اقایون و هم برای خانومها کاربرد داشته باشه رنج سنی هم از 25 تا 50 سال در نظر بگیرید

بعد نوشت: به خاطر زیبا عکس آبنبات چوبی رو میزارم تا بچه های قدیمی لذت ببرن.