نوشته بودم پست دیروز ادامه داره و همینطور هم که گفتم ادامه اون میشه پستهای که خواهم نوشت  چون هنوز زندگی تموم نشده و هیچ شکستی پایان راه نیست. حق داشتم ناراحت باشم ولی موجب نمیشه نا امید بشم زندگی بی شک ادامه خواهد داشت با خوبی و بدیها و پستیها و بلندیهاش.

چند تصمیم گرفتم که کمکم می کنه خسته نشم و ادامه بدم:

اول: تصمیم گرفتم دوباره شروع کنم به خوندن دروسی که حدس میزنم از اونها امتحان می گیرن. با یکی از دوستان هم قرار گذاشتیم با همدیگه پیش بریم تا خسته نشیم از پا نشینیم.

دوم: قرار شده با مریم زبان بخونیم و اگه خدا بخواد این بار برای ایلتس بکوب بخونم و مدرکش رو بگیرم چه ایران چه خارج از ایران به این مدرک زبان احتیاج دارم.

سوم: یه ماه کلاس نقاشیم تموم شده بود دوباره ثبت نام کردم.

چهارم: احتمالا با مرضیه میرم کلاس خط. پیشنهاد مرضیه است میگه برای روحیه ات خوبه فقط نشین درس بخون.

پنجم: 25 شهریور میرم برای ثبت نام کلاسهای ورزشی باز هم میرم بدمینتون.