دیشب یه خواب دیدم خیلی شبیه واقعیت بود. خواب دیدم مرضیه به من میگه نتایج دکترا دانشگاه ازاد اومده و رفته سایت آزمون دات نت و دیده هم اتاقی ترم سومم سمیه که رشته اش الهیات بود دعوت شده برای مصاحبه. به مرضیه میگم ار کجا می دونی میگه اشتباهی دستم خورد رفتم رشته الهیات بعد دوستت مگه اسمش با ب شروع نمیشه. دیدم اسمش اوله. من هم رفتم تو سایت دیدم برای مصاحبه قبول شدم و دوم شهریور هم باید برای مصاحبه برم.

نظرتون درباره تعبیر این خواب چیه خیلی واقعی بود مثل اینکه واقعا اتفاق افتاده بود؟