1- چند شبه اخر شب بازیها المپیک رو نگاه می کنم و لپتابم رو  میزارم جلوم و صفحه بازی المپیک در وزنه برداری توش باز میزارم.  تمام مدت حریفهای وزنه بردارهای ایرانی رو رصد می کنم. دیشب من و مریم از روی اعداد و ارقام بحث می کردیم وزنه بعدی محمدپور چقدر باشه بهتره. بعد خنده مون گرفت مثل این مربیها بحث می کنیم. جالبی مطلب در این که من وزنه زدن همه وزنه بردارها رو نگاه می کنم الا وقتی وزنه بردار ما میره رو صحنه من میرم تو اتاق خواب و دست به دعا بر می دارم که خدا کمکش کنه. دیشب خیلی مبارزه سخت بود یعنی همه با تمام توان اومده بودن کسی کم فروشی نکرد واقعا وزنه بردار ما بد شناسی اورد. امیدوارم بقیه وزنه بردارهای ایرانی در المپیک موفق باشند.

2- امروز که لاله نیومده بود من از کنج انزوا در اومدم و رفتم کنار دست مریم نشستم استاد می گفت لاله چرا نیومده می خواستم تو بشینی کنارش اذیتش کنم. من هم گفتم استاد کار داشت انشاا... سه شنبه میاد جبران می کنید.

3- هنوز صندلی داغ ادامه داره و می تونید تو پست قبلی سئوالاتتون رو بپرسید.

پی نوشت: 

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای می خواند
رؤیاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد
و هر دانه ی برفی به اشکی نریخته می ماند
سکوت سرشار از سخنان ناگفته است
از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان
و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من

احمد شاملو