اول نوشت: اگه پارسال یادتون باشه من یه مسابقه برپا کردم به مناسبت سالگرد وبلاگ نویسیم. امسال هم می خوام یه صندلی داغ بزارم به همین مناسبت. شما از الان تا 24 مرداد فرصت دارید که در یک کامنت یه سئوال بپرسید تا من در پستی برای سالگرد وبلاگ جوابش رو بدم لطفا چند سئوال نپرسید تا من  مجبور نشم حذفش کنم. تا 24 مرداد این اول نوشت پای ثابت هر پستی خواهد بود که می نویسم.


امروز کم اوردم تمام صبح را خواب و بیدار بودم در حالتی نیمه خلصه. به هیچ کارم نرسیدم بی حال و بی رمق فقط دراز کشیده بودم. تمام عضلاتم درد می کند مثل اینکه زیادی کش امده اند نشانه های گرما زدگی و افت فشار خون را در خودم می بینم. دیگر نتوانستم طاقت بیاور ساعت سه و نیم مجبور شدم روزه ام را بشکنم هنوز هم حس می کنم سرم جسم سنگینیست بر تنم بی حسم و سرمایی زیر پوستم احساس می کنم. دلم می خواهد باز هم بخوابم.