سفرنامه این بارم کوتاهست فقط عکس نقاطیست که رفته ام. می توانید عکس را در قسمت ادامه مطلب ببینید.


گنجنامه

غار علیصدر

عیاس آباد

قبر باباطاهر

علویان

استر و مردخای

بوعلی

نقطه ای که تله کابین ما رو برد.