دیروز فهمیدیم مقاله ما پذیرفته شده به جز سفر به تهران. یه سفر دیگه ای هم در پیش دارم  اون هم به کاشان. هنوز تصمیم نگرفتم مصاحبه ام تو تهران تموم شد برگردم خونه بعد برم کاشان یا نه مستقیم از تهران برم کاشان. خب امشب راهیم و باید تصمیمم رو بگیرم چون این دو تا کلی با هم فرق می کنه. برای اولی لازم نیست لپتاپم رو ببرم ولی دومی حتما باید ببرم برای اولی می تونم سبک برم تهران ولی برای دومی باید برای یه هفته فکر کنم چی ببرم. کلا الان سیستم مغزیم هنگ کرده. از این مطلب بگذریم خیلی به موقع معلوم شد که مقاله ما پذیرفته شده.

پی نوشت: در این روزها اینقدر کار روم می ریزن که یادم میره من مصاحبه هم دارم یه مرتیه دوز توقع اطرافیانم نسبت به من بالا رفته اینجوری تشویش ذهنیم کم میشه چون دیگه به خودم فکر نمی کنم ولی واقعا دارم خسته میشم.

تیتر نوشت: تیتر رو از شعر سهراب انتخاب کردم چون دارم میرم شهرش.