فکر می کنید من که باید پنجشنبه تهران باشم الان چطور دارم  یک پست جدید می نویسم احتمال میدهید اینترنت به دست اورده ام و یا هنوز حرکت نکرده و شبانه راهی تهران خواهم شد. اما هیچ کدام از این موارد نیست.

 مشکل از اکروبات بوده که هستم. یعنی چی؟

اکروبات ریدر من موقع نشان دادن لیست زمان مصاحبه دانشگاه ها تمام صفر ها را نشان نمی داده پس همانطور که متوجه شدید مصاحبه های من 10 و 20 تیره نه اول و دوم.

چطور متوجه شدم؟

دو روز کلافه یودم هیچ خبری از برگزاری مصاحبه در سایتهای دو دانشگاه نبود. برای همین امروز زنگ زدم  تا مطلع شوم و کلی شاکی که چرا هیچ اطلاع رسانی نکرده اید با اینکه فردا مصاحبه است میگه رشته شما چیه؟ میگم: ریاضی میگه: نه خانوم ده تیره. میگم: نه میگه: اره. میروم پشت سیستم دوباره نگاه می کنم وقتی نوشته ها ریز است صفر را می بینم ولی بزرگ که می شود هیچ صفری موجود نیست به مریم زنگ می زنم بهش میگم نگاه کنه و تایید می کنه 10 تیره. 

پس تا ده تیر من اینجام.