امروز تولد دوستم زهرا بود یه سر رفته بودم خونه اش کمی از هر در سخنی گفتیم و یه خبر خوب به من داد خبر بچه دار شدنش. آرزوی سلامتی خودش و کوچولوش رو دارم. واقعا خبر خوبی بود که امروز شنیدم.

پی نوشت: شادی جان تولدت مبارک.