روز شنبه متوجه ناحیه ملتهب با جوشهای ریز سر سفید  در کنار هم زیر موهایم نزدیک شقیقه ام شدم. تا غروب این ناحیه خوب نشد بلکه سرایت کرد به گردنم و در واقع جای جای گردنم را نواحی قرمز ملتهب پر کرد. ترسیدم دچار یک نوع بیماری پوستی شده باشم برای همین از خواهرم خواستم به دکتر متخصص پوستی که اشنا اوست و بی نوبت به مریم نوبت می دهد تماس بگیرد تا یک نوبت ویزیت بگیرد. یکشنبه که پیش دکتر رفتم دکتر با دیدن التهابات پوستیم گفت من را داراکولا زده. 

اگر گیلانی نباشید حتما نمی دانید داراکولا چیست؟ داراکولا حشره ای کمی بزرگتر از مورچه است که بر اثر له شدن سمی ترشح می کند که ضایعات پوستی وحشتناکی می دهد و با دست مالی ان مناطق و تماس دوباره با نقاط دیگری از پوست موجب ایجاد زخم در مناطق دیگر پوست می گردد. بلایی که سر من امده بر اثر له شدن این حشره بر روی پوستم ایجاد شده. 

یک نکته جالب سمش از سم مار کبری قویتر است خوب است بدانید که در مازندران به داراکولا بند می گویند.

اگر می خواهید درباره داراکولا بیشتر بدانید می توانید اینجا را مطالعه کنید.