یه سئوال دارم از اونهای که کار می کنند و یه سئوال دیگه دارم از اونهای که کار نمی کنند ولی دنبال یه کار هستند.

سوال اول از اونهای که کار می کنند. چرا کار می کنید؟

سئوال دوم برای اونهای که دنبال کارند. چرا کار می خواین پیدا کنید؟

لطف کنید به ادامه مطلب نرید و به سئوالات پاسخ بدید.


خب بگذریم از انهای که می خواهند تو اجتماع باشند و فعالیت کنند که برای اونها هم جواب دارم شما می تونید با تشکیل یه گروه عام المنفعه در راستای علایقتون در جامعه فعال باشید. اما دلیل اصلی همه ماها که کار می کنیم در واقع پول است. هرگز کاری را دوست ندارید مفت انجام بدهید حس حماقت به شما دست می دهد و اگر می بینید کسی مجانی کاری را انجام می ده زیرا توقع دارد که آن کار مجانی بعدا پشتوانه ای برای یک کار با درامد مکفی باشد. دلیل اصلی ما برای پول به دست اوردن این ایت که با ارامش کنیم و به همه خواسته و ارزوهاییمان  که به پول ربطی دارد برسیم . یک دلیل دیگر آن  تامین اینده است.

دقت کرده اید همه ادمها کار می کنند تا پول به دست بیارند تا به ارزوهاشون برسند اینقدر غرق در کار میشن که یادشون میرود که قرار بود به ارزوهاشون برسند دلیل فراموشی این است که  دیگر وقت رسیدن به ارزو ندارند. مثلا همه ادمها نه ولی بیشترشان سفر یکی از ارزوهایشان است. اما وقتی کار ندارند چون پول ندارند نمی توانند بروند و وقتی کار دارند و پول دارند باز هم  نمی توانند به خودشان مرخصی بدهند و به سفر بروند. برای همین سفر برایشان یک ارزو همیشگی  است. اینجا این سئوال پیش میایید  دلیل ما برای فراموش کردن ارزوهایمان چیست؟

در واقع ما خیلی نگران اینده مان هستیم یعنی سعی می کنیم تا می توانیم پس انداز داشته باشیم خانه ای، ماشینی، یه حساب پر پولی که وقتی به پیری برسیم محتاج نباشیم حتی به فکر بچه ها و نوه و فرزندان فرزاندنمون هم هستیم تا آنها هم از از پول ما در ناز و نعمت زندگی کنند. دقت کردید بیشتر افراد با اینکه خیلی به خودشون در جوانی سخت گرفتن چون تامین اجتماعی خوبی در جامعه نداریم در پیری هم  نیاز شدید مالی دارند. این عدم اطمینان از اینده موجب می شود پولهایمان را برای اینده نا مطمئن خودمان و فرزندانمان ذخیره کنیم و این موجب می شود که لذت خوب زندگی کردن را از دست بدهیم و به ارزوهامان هرگز نرسیم.

خب اینجاست که ادم درگیر پوچی میشود من چی می خواستم و چی شد. امیدوارم بعد از یک عمر زندگی افسوس گذشته را نخورید. در انتها می خواهم یک سئوال بپرسم.

سئوال: چقدر با پولهای که به دست اوردید ارزوهایتان را براورده کردید؟

پی نوشت: سئوال اول را پرسیدم تا به خودم ثابت بشود که بیشتر ادمها به دلیل پول دنبال کار هستند وگرنه در خونه می نشستند.