شما شنیدید که  3 ملییون رمز کارتهای عضو شتاب توی یه وبلاگی منتشر شده واقعیت امر جدی گفته و اصلا شوخی نیست شماره کارت مریم با رمزش مصداق اونه. گفتم هشدار داده باشم.