من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد 

همه اندیشه ام اندیشه فرداست

و حال بنده  امشب سخت ناجور است 

چرا؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.زیرا که فردا روز کنکوراست

 

خب فردا روز امتحانه میرم ببینم چی کار می کنم. واقعیت امر اینه که خیلی گیجم و دقیقا نمی دونم فردا چه امتحانی خواهم داد. نه  کم خوندم نه زیاد در واقع می شود بهتر از این مطالعه کرد . راستش من با من ارمانیم خیلی فاصله دارم اما از خودم ناراضی نیستم.

یه نکته اینه که من بیشتر از همه از این بابت گیجم چون نمی دونم ممتحنینم چه توقعی دارند و قرار فردا چه جور امتحانی برگزار بشه. این امتحان دومین باریه که برگزار میشه و پارسال زمین تا اسمون فرق می کرد و خودم تازه فهمیدم که امتحان امسال تستیه. پس درکم می کنید چرا گیجم.

امیدوارم بتونم فردا امتحانم رو به اندازه لیاقتم خوب بدم . خوشحال میشم برام دعا کنید. من هم برای همه دوستانی که فردا امتحان دارند دعا می کنم به اون چیزی که لیاقتشون هست برسند.

پی نوشت1: شعر این پست رو یه زمانی توی مجله گل اقا خوندم هر چقدر سرچ کردم نه شعر رو یافتم و نه شاعر رو.

پی نوشت2: من شبهای امتحان از این تاکید موکد که میگن بچه برو بخواب مگه امتحان نداری حرصی میشم به خدا من شب عادی 9 نمی خوابم تا امشب بخوابم.

پی نوشت3: یه نکته دیگه بود که یادم نمیاد. میزارم برای وقتی که یادم اومد.