امروز آخر تعطیلات اداری بود برای همین رفتیم بیرون شهر تا هوای تازه کنیم چون هنوز وضعیت پای مامان زیاد خوب نیست زیاد دور نرفتیم رفتیم دوباره سقالسکار. جای همه شما خالی خوش گذشت.

پی نوشت: عکس سفره هفت سین امسال رو در پی نوشت می تونید ببینید.

بی ربط نوشت: سر کوچه ما یه پرنده فروشیه که خروس لاری هم داره. صاحبش خروسها رو روز آزاد می کنه و من دلم برای پرنده های توی قفس می سوزه که این مرغان ازاد رو می بینند که شبها دوباره به قفس بر می گردند و قدر ازادی رو نمی دونند.