دیشب بعد از مدتها یک جشن چهارشنبه سوری متمدنانه دیدم. دارم مدارکم رو تو سایت جذب آپلود می کنم که همهمه بیرون رو می شنوم بله همسایه های ما وسط کوچه با فاصله معین چند جا مقداری چوب قرار دادن و قصد روشن کردن آتش رو دارند. آتش روشن می کنند شادی می کنند از آتیش می پرند من هم چون فرصت ندارم باید فرمها رو پر کنم و مدارکم رو تکمیل کنم نمیرم پایین فقط از بالا نظاره می کنم. خب کارم که تموم میشه بساط جشن هم تموم شده کمتر از دو ساعت خیلی متمدانه فقط با ترکاندن حداقل ترقه جشن رو بر پا کردند و اون رو به پایان رسوندن. مشخص بود همه انرژیها خالی شده و همه همسایه هامون از انرژیهای اضافه تخلیه شدند. جالب این بود که بعد اتیش بازی کوچه رو هم تمیز کرده بودند.

پی نوشت: از این همسایه هامون اصلا انتظار برگزاری چنین جشنی به این خوبی رو نداشتم.