از روزی که ن.د.ا رو دیدم یه سئوال تو ذهنم ایجاد شده اون هم اینه که بقیه پشت این نوشته ها من رو چه جوری می بینند یعنی چه تصور ذهنی از من دارند. خب تصور ذهنی من از ن.د.ا خیلی با خودش فرق می کرد. تصور ذهنیم ن.د.ا رو شبیه دوستم شقایق تجسمش می کرد. خب شما شقایق رو هم ندیدید. شقایق دختر قد بلند و لاغر و ورزشکاری که اهل آرایش کردنه و تیپ لباس پوشیدنش امروزیه و کلاسیک نمی پوشه یه مقدار تیپ تینیجریه. اما ن.د.ا خیلی با تصورم متفاوت بود واقعیت امر من ن.د.ا واقعی رو خیلی بیشتر دوست دارم تا ن.د.ا تو ذهنم. باهاش خیلی راحت بودم مثل اینکه سالها همدیگر رو می شناسیم.

حالا دوست دارم بپرسم شما من رو چطور می بینید؟