سه شنبه که سرما خورده بودم و سرم و گلوم و تنم درد می کرد  کار و بار رو تعطیل کرده بودم و خانه خوابیده بودم و داشتم انشا زبان انگلیسی می نوشتم با موضوع چرا مردم  دانشگاه می روند؟ انشایم را نوشتم شاید چند خط انشایم را بعد از اینکه جواب شما را شنیدم با شاخ و بال بیشتر اینجا بیان کنم. دقت کردید من هنوز که سئوال نپرسید تا جواب شما را بشنوم واقعیت امر این است که یادم رفت سئوالاتم را بپرسم. در واقع سئوالات من به شرح زیر است:

  1.  اگر دانشگاه رفته اید دلیل واقعی شما برای رفتن به دانشگاه چی بود؟ 
  2. اگه دانشگاه نرفتید و می خواین برید دلیلتون برای رفتن چی هست؟
  3.  اگه نرفتید و الان هم قصد رفتن به دانشگاه رو ندارید دلیلتون برای نرفتن به دانشگاه چیه؟