دیشب تولد محمد رو با تاخیر جشن گرفتیم به خاطر اینکه روز تولد محمد دقیقا روز اربعین بود بعد از اون هم محمد امتحان داشت برای همین جشن افتاد پنجشنبه بعد از امتحانات محمد یعنی دیشب.

دیشب وقتی می رفتیم برف اروم اروم می بارید یه شب برفی زیبا بود برای یه جشن خانوادگی.

پی نوشت: یه حرف جالب از محمد : "به جشن یک پنجم از نصف عمر من خوش اومدید."

عکس نوشت: عکس کادو ما به محمد.