دیشب خواب دیدم از امتحان دکترا دانشگاه آزاد بیرون اومدم برگه امتحان  دست منه هشت تا سئوال جبر بود که همه رو جواب داده بودم خیلی سئوالات خوبی بود من تو خوابم داشتم برای یکی که یادم نیست می گفتم که اون سئوال رو تو کدوم کتاب دیدم  و از چه راهی میشه حل کرد. تو خواب می گفتم سئوالات بسیار بسیار منطقی بود. خواب بسیار خوبی بود.

پی نوشت: تصمیم گرفتم کمتر بیام نت چون امتحان خیلی خیلی نزدیکه و من باید از فرصت استفاده کنم.