بعد از سفر مریم و مرضیه یه مقدار دلار باقی مونده حالا هر روز قیمت دلار رو پی میگیرم اگه آن نگر باشم خوشحال میشم چون اگر دلار 1600 در نظر بگیرم که بیشتر از این هم است خیلی فرق معامله است با 1200 تومنی که خریدن. اما اگر کلی نگر باشم باید ناراحت بشم چون بیشتر  دارایی تک تک ما ها به ریالیه یعنی هر روز داراییهامون بی ارزش تر میشه و ما فقیرتر.

پی نوشت: کلی زور زدم تا آخرش فهمیدم چطور میشه آهنگ زنگ موبایل قبلیم رو این موبایل بزارم فکر نکنید آهنگه خیلی قشنگه نه بلکه تنها آهنگیه که من با اون می تونم  جواب گوشیم رو بدم و گرنه هر زنگ دیگه ای باش من متوجه اش نمیشم.