از غم عشقت دل شیدا شکست
شیشه می در شب یلدا شکست

از بس که زدم ریگ بیابان به کف
خار مغیلان همه در پا شکست

ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
چشم بد از روی تو دور ای صنم

زلف و به رخسار چو افشان کنی
حالات جمعی را پریشان کنی
وای و به حال دل شیدای من

من از تو دوری نتوانم دگر
کز تو صبوری نتوانم دگر

عمرتان چون شب یلدا طولانی برای شب یلداتان آهنگ دل شیدا استاد شهرام ناظری را به شما هدیه می کنم تا با گوش دل نیوش کنید.

دل شیدا