یکی به من بگه واسه چی داری بلند میشی میری تهران داری هزینه می کنی که یه امتحان رو که نخوندی و می دونی احتمال قبولیت صفره رو امتحان کنی!

بیام دقیق بگم تصمیم دارم برای ادامه تحصیل در خارج اقدام کنم بعد میام دکترا دانشگاه آزاد میدم یکی به من بگه دلخوشی سیری چند واقعا سیری چند؟

می دونید جوابم به خودم چی آدم نباید همه تخم مرغ ها رو در یک سبد بزاره میگم هرگز نباید پلهام رو خراب کنم شاید خواستم برگردم شاید نظرم عوض شد.

گفتم امروز تهرانم ولی نیستم قصه اش طولانیست گفتم امتحان پنج شنبه است پس چهارشنبه بیایم تهران. کلاسم را تعطیل کردم و بلیطم را هم گرفتم به خیال خام اینکه پنج شنبه امتحان است اما ساعت چهار دیروز فهمیدم ای دل غافل چه می بینی امتحان جمعه است حالا دارم از مرخصیم فیض می برم می خواستم تا لنگ ظهر بخوام که مامان ساعت 7 صبح صدام کرد نمیخوای قرصت رو بخوری. من رو می بنید  خوابم پرید اساسی.

منبع عکس:http://www.farheekhtegan.ir/content/view/19981/33