یه حبه قند خیلی شیرین بود پر از رنگ بود پر از زندگی. حتی من برای لحظه مرگ هم خندیدم. در یه حبه قند زندگی جاریست زندگی که مرگ به سراغش می آید. زندگی که در دل سنتی بودن داره مدرن میشه با حضور موبایل و لپتاپ. راستی دقت کردید که همان قندی که می تواند روی سر عروسی ساویده شود با آرزوی شیرینی زندگیش راحت می تواند بپرد در گلوی پیر مردی و عروسی را عزا کند. اگر یه حبه قند را ندیدی ببینید. راستی من سکانس بیدار شدن کودک را دوست دارم اگر این فیلم را دیدید حتما این سکانس را به جای من خوب تماشا کنید.