5 آذر آمد خاطره رفتنت هنوز فراموشم نمی شود ساعت عقربه های منحوسش را به یک و بیست دقیقه رساند و تو رفتی من مانده ام با رسالتی بر دوش.