چقدر من آبان را دوست دارم

روزهای خیسش را،

بارانش را،

زردی برگهایش را،

و متولدینش را.

 

تولد دو خواهرم یکی امروز و یکی فرداست می خوام از همین تریبون مجازی تولد هر دوشون رو تبریک بگم و با یه تیر به دو هدف بزنم براشون آرزوی بهترین روزها رو دارم.