تبریک نوشت:

عید غدیر مبارک.


تشکر نوشت: الهام دوست بسیار با معرفتی است. امروز کادو تولدم به دستم رسید که چند روز پیش الهام پست کرده بود. واقعا از الهام ممنونم که همیشه به یاد منه.


سئوال نوشت: الهام دیشب یه سئوال از من پرسید گفت  قدیمها برای ساخت یه ساختمان نقشه روی کاغذ نمی کشیدند بلکه روی زمین می کشیدند حالا خودش روی ساختمونی داره کار می کنه که 16 ضلعی و باید بگه چطور این نقشه رو پیاده کردند. در واقع باید بگه چطور اونها یه 16 ضلعی ساخته اند با اینکه ضلعهاش برابر نیست ولی زاویه هایش برابره. بهتر بگم چه امکاناتی داشتند:

1- راحت می تونستن دایره بکشند به این روش که یه میخ میزدند روی زمین و طنابی بهش وصل می کردند انتهای طناب یه گچ یا یه زغال وصل می کردند و طناب رو می چرخاندند و دایره رسم می کردند.

2- می تونسند عمود رسم کنند.

3- نیمساز زاویه ها رو می تونستن رسم کنند.

به عنوان نمونه برای رسم مربع این کار رو می کردند یه دایره رسم می کردند و دو قطر عمود بر هم رسم می کردند و سر قطرها رو به هم وصل می کردند. یا برای رسم 8ضلعی این کار رو می کردند یکی از ضلعها مریع رو به دلخواه ادامه می دادند و بعد دایره رسم می کردند با مرکز همون راس و طول اون خط. دایره یه جایی از دو ضلع رو قطع می کند اون محل تقاطع رو به هم وصل می کردند وقتی این کار رو برای بقیه راسها تکرار کنیم  هشت ضلعی تولید می شود.

حالا دقیقا می خواهد از یه 8 شلعی با امکانات موجود یه 16 ضلعی تولید کند. دقیقا سئوالش اینه چطور می تونیم چنین کاری بکنیم؟ من جواب سئوال رو پیدا کردم اما بعد متوجه شدم که این ساختمان یه ضلعهای کوچیکی به جز اون 16 ضلع داره و مسئله دوستم حل نشده باقی مونده ولی گفتم ذهن شما رو هم به چالش بکشم و این سئوال رو براتون مطرح کنم.

ایمیل نوشت: دوستی چند هفته قبل در ایمیلی عکسهای برداشت پبله های کرم ابریشم رو فرستاد و من رو برد به کودکیم و روز کج وچینی. (کج در گیلکی به پیله کرم ابریشم میگن. کج وچینی روزیه که پیله های ابریشم رو برداشت می کنند)این موجب شد که تصمیم بگیرم درباره کج وچینی حتما بنویسم انشاا.. در پست بعدی.