مرضیه: توی مدرسه چه کسانی کار می کنند؟

محمد: معلم، مدیر ، ناظم، کتابدار.

مرضیه: تو می دونی کتابدار کیه؟

محمد: اره کسی که مسئول کتابخونه است.

مرضیه: شما مگه تو مدرسه کتابخونه دارین؟

محمد: نه عمه جون. ولی می خوام بزرگ شدم رییس اموزش و پرورش بشم و قرارداد هیچ مدرسه ای که کتابخونه نداره رو امضاء نکنم، تا هر بچه ای بتونه از مدرسه چند تا کتاب به خونه ببره و بخونه.

مرضیه:تعجب


پی نوشت1: درباره پست قبل من هم مثل کل ادمهای هستم که تو اون پست جواب منفی به جدا کردن دادنم. اما با یه نگاه از طرف دیگه خیلی از قتل ها از یه درگیری کوچیک احمقانه شروع شده که اگه یه بزرگتر به قول اون اقاه اونها رو جدا می کرد هرگزاون اتفاق خون باری نمی افتاد.

پی نوشت 2: شما از این کاندیداهای اینده مجلس ندارید واسه هر مناسبتی به همه ملت تبریک میگه. 

پی نوشت 3: این هم ادرس یه سایتی که اب و هوای پرشکوه رو هم داره.

http://woozor.us/free-10-days-weather-forecast/weather-forecast-of-paresh-kuh-in-iran_98_6626_113718_us.html

این سایت هم من رو متعجب کرد چون راهنمای سفر به پرشکوه رو داره نیشخند

http://travel.aol.com/travel-guide/middle-east/iran/paresh-kuh-overview/

 

 

تبریک نوشت: عید قربان شما مبارک.