آقای یک انسان پیشنهاد خوبی داشتن که پروژه های توی ذهنم را بگم و نظر شما رو بپرسم در زیر برنامه های توی ذهنم را نوشتم امیدوارم با راهنمایهاتون کمکم کنید پیشاپیش از شما سپاسگزارم.

1- برنامه ای که ماشین حساب را شبیه سازی کنه.

2- برنامه طراحی یک منو که در اون گزینه مختلفی باشه از گزینه های ساده ای مثل محاسبه مساحت اشکال مختلف می تونه باشه تا گزینه ها مثل سورت کردن با روشهای مختلف.

3- برنامه طراحی بازی فکر و بکر.

4- برنامه ای نوشتن یک دفترچه تلفن.

5- برنامه ای نوشتن ادیتور.

6- برنامه طراحی یک ساعت شنی که شنهاش از زمانی که اینتر میزنیم شروع به ریختن بکنه.

7- برنامه اهتزاز پرچم ایران.

8- برنامه شبیه سازی برنامه paint.

9- برنامه گرفتن یک لیست از اسامی و مرتب کردن اون به روشهای مختلف.

10- برنامه نوشتن یک دیکشنری.

11- برنامه ای که یک متن رو در یک فایل نوشته و یک کلمه رو از ورودی گرفته اون رو در فایل جستجو کنه و بعد از جستجو تعداد اونها رو بگه و با کلمه دلخواه کاربر عوضش کنه.

12- برنامه حل دستگاه دو معادله و دو مجهول.

13- برنامه گرفتن عددی و تعیین اعداد اول کوچکتر از آن.

14- برنامه گرفتن عددی و تبدیل آن به مبناهای مختلف.

15- برنامه ای که تعیین کند مینیمم عدد هر سطر و ستون یک ماتریس دلخواه چه عددی است.

16- دریافت سه عدد و تعیین این که آیا مثلث است اگر مثلث است قائم الزاویه یا متساوی الساقین یا متوازی الاضلع است.

17- محاسبه سری فیبوناچی.

18- برنامه ای که یک جمله گرفته و متقارن آن را چاپ کند.

19- برنامه ای که یک رشته را گرفته و حروف آن را یکی در میان حذف کند.

20- تعویض قطر اصلی و فرعی یک آرایه دو بعدی.