بخواب کودک تدبیر، بخواب

تا تمام بلایا را

که از حماقت برآمده

به تقدیر تعبیر کنند.

بعد نوشت1: میخوام دوستان فیسبوکم رو دسته بندی کنم ولی نمی دونم معلم عربی راهنماییم رو در کدوم دسته بزارم. واسه همینه همه رو گذاشتم فقط Friend ام بمونن.

بعد نوشت2: در زندگیهای پر مشکل بیشتر که دقت می کردم متوجه میشدم حق رو باید به زنها داد اما دیروز قصه ای رو شنیدم که دلم برای مرد قصه سوخت. این بار حق رو به مرد این قصه واقعی دادم. قبول دارم همه مشکلات دو طرفه است اما بیشتر اوقات یکی مقصرتره.