دو روزیست دارم جزوه مبانی کامپیوتر ترم بعد را آماده می کنم این اولین ترمیست که مبانی کامپیوتر درس خواهم داد. در این دو روز به خودم می گویم پایان این ترم چقدر جالب خواهد بود بخصوص  روزی که دانشجویانم پروژه هایشان  را باید بیاوردند و تحویلم بدهند. حالا فکر می کنید من چرا به پروژه های دانشجویانم فکر می کنم؟

همین الان به شما می گویم من در دوران دانشجوی کار دانشجوییم نوشتن پروژه های دانشجویی بود و حالا جای من با آن استادها که پروژه ها را دریافت می کردند عوض شده. بنده خدا دانشجوهام هر چی تحویلم بدهند من سه سوته می فهم که خودشان نوشته اند یا نه، چون خودم یه عمر این کاره بودم.