دیروز تصمیم گرفتم کاری را انجام دهم صفحه فیسبوکم را باز می کنم می بینم از صفحه حافظ این پست برایم ارسال شده:

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست!

 

 

شما بودی به فال نیک نمی گرفتی.