یه مسابقه می خوام بزارم. هر کی بتونه توی اون کتابخونه که عکسش توی پست قبلی هست ده تا کتاب نام ببره من بهش جایزه میدم؟

بعد نوشت: این جا یک مدافع دارید می گوید عکس نا واضح است و تهدید کرده که کامنت می گذارد و جواب درست را می نویسد تا بقیه استفاده کنند. من هم  گفتم پاک می کنم. گفت مشکلی نیست می رود وبلاگ دوستان انجا کامنت می گذارد. می بینید کم مدافع ندارید.نیشخند