امتحان از ریشه محنه هست یعنی از ریشه رنج و محنته. برای امتحان همیشه اضطراب داشتم ولی این اضطراب مشوق من بود برای زودتر امتحان دادن.

امشب من امتحان ندارم کسی از کسانم امتحان دارد و من اضطراب دارم و خوابم نمی برد و دوست دارم او زودتر امتحان بدهد تا من از شر اضطرابم خلاص شوم. برای موفقیتش دعا کنید.

تک جمله: قضاوت از سخت ترین کارهاست که متاسفانه همه ما فکر می کنیم در آن استادیم.