این آقا رو  که تو عکس می بینید فکر می کنید قصد شکار چه چیزی رو داره؟

 


هر حدسی بزنید غلطه چون ایشون با اتفاق خانواده قصد نشون دادن خریتشون رو داشتن. هدف تیر اندازیش سیم برق فشار قوی بود که به حمدا... به خاطر نشونه گیری بدشون به هدف نخورد خانواده اش هم در حال تشویق ایشون بودن. تفریحات مردم ما رو دریابید.

جایی که ایشون تیر اندازی می کردن دریاچه استیل نزدیک آستاراست که عکسش رو در زیر می بینید.

از ساحل قروق هم یک عکس بیشتر نمیزارم که گلایه بقیه در نیاد. اون کتانیهای صورتی داخل کادر مال منه.

عکسهای آقا گوزنه هم یادم نرفته.

خب حال باید عکس سورتمه رو بزارم اول دو تا عکس تاریک از مسیرش میزارم و بعد وسیله ای که می تونید با اون این مسیر طی کنید رو می بینید.