عید مبعث مبارک با تاخیر. 

نمی دونم شما چنین تجربه ای رو دارید که برای رفتن به رستوران سوار قایق بشید یا نه؟ خب تجربه خوبیه اگه برید و در رستوران ماهی سفید و کپورآبه بخورید اینطوری این  تجربه خوشمزه تر هم میشه. دیروز جای شما خالی ناهار دریایی توی تالاب خوردیم. متاسفانه بعد از خوردن یادمون اومد که عکسی از خوراکیها نگرفیم. در ادامه مطلب عکسی های دیروز رو میزارم.


رستوران خیلی با لب تالاب فاصله نداشت. یعنی میشد راحت دید که کجاست خب تو عکس می بینید چقدر فاصله داره.

اما برای رفتن به اون طرف باید سوار قایق می شدیم:

مطمئناَ سوار این نشدیم چون احتمالاً غرق می شدیم و الان در خدمت شما نبودم. 

 

 با این یکی هم می شد رفت اما قایق رستوران پت و پهن تر از این حرفها بود. یعنی دقیقاً این بود:

 

بعد از ناهار یه سر به مجتمع تجاری کاسپین زدیم رفتیم و از ساحلش هم استفاده کردیم. شما که می دونید در ایران ادم وقتی میره کناره دریا می تونه فقط از صدفها داخل شنها ساحل  عکس بگیره:

یا از بادبادک بازی کنار دریا.

 

یا از یه سایه بان و یه صندلی خالی لب دریا.

یا از موجهای پریشون.

خب در این مملکت کسی کنار دریا افتاب نمی گیره یا توی دریا شنا نمی کنه. ما هم فقط تونستیم از چیزهای که می بینیم عکس بگیریم.