از وقتی اتفاق باغ اصغر اباد خمینی شهر را شنیدم  بیشترین چیزی که مرا اذیت می کند حرف رییس پلیس اصفهان است که گفته پنجاه درصد تقصیر با قربانیان است. اصلا در هر جامعه ای ممکن است چنین فجایعی رخ دهد اما رییس پلیس انجا نمی گوید مقصر قربانیست.

چند وقت پیش می خواستم یک پست بگذارم چند سئوال بپرسم که نگذاشتم الان به نظر می رسد بهتر است بپرسم.

1- اگر خانومید و به شما توصیه شده به جای خاصی نروید یا کار خاصی را انجام ندهید و شما انجام دادید و مورد حمله و تجاوز واقع شدید. آیا به کسی می گوید آیا شکایت می کنید؟ (سئوال مخصوص خانومها)

2- اگر آقایید و اون خانوم در سئوال بالا یکی از زنان خانواده شماست و شما بارها به او توصیه کرده بودید و او به حرف شما گوش نکرده و دچار دردسر شده و شما را محرم راز دانسته شما چی کار می کنید آیا شکایت می کنید یا سرزنشش می کنید؟(سئوال مخصوص آقایون)