میگن در گیلان قدیم روستاهایی بوده که در بعضی از فصول مردم روستا چوبهای خانه خود را بار اسب و خر می کردند و آن را در مکان دیگر بر پا می کردند. یعنی یه جوری خونه هاشون رو با خودشون حمل می کردند. 

اونطور که من شنیدیم این روش جابجایی خانه ها منطق طرح موزه روستایی بوده و خونه های این موزه از مناطق مختلف گیلان در این مجموعه جمع شده اند یعنی همه خونه ها رو یکباردر جایی که مستقر بود باز کردند و چوبها رو شماره گذاری کردند و دوباره در اینجا برپا کردند.

عکس نوشت: عکس حلزون با خونه اش هم متعلق به همون موزه است اون رو هم توی همون موزه دیدیم.

 

 

خب دو تا عکس آخر هم سورپرایزه یعنی عکس خودم و محمد رو گذاشتم.