دیروز  برای پیک نیک رفته بودیم بلور دکان. بلور دکان جای  سر سبز و مه آلود و زیبایی بود برگشت هم سری به پرشکوه زدیم. چند عکس از بلور دکان و پرشکوه در ادامه مطلب می گذارم.


پی نوشت1: خدیجا عکسش رو عوض کرد این عکسش زیاد شبیه من نیست با اینکه اونقدر محتاط هست که من رو به لیست دوستانش اضافه نمیکنه ولی همین که عکسش رو عوض کرده و اون سئوال رو از ذهنم خارج کرد ازش ممنونم.

پی نوشت2: از راستگویی و صداقت و شجاعت همسر مرضیه در بیان حق بسیار خوشحالم خداوند راستگویان با شجاعت را همیشه در این سرزمین حفظ کند.


بلور دکان:


عکسهای پرشکوه:

عکس نوشت: راستی شما به این میوه چی میگید؟