تک جمله: از نمایشگاه خارج میشوم آدمها روی صندلی یا چمن ولو شده اند کتابی در دست دارند و من در دلم از اینکه در دستشان کتابست شادم چون می بینم آنها هم مثل من فکر می کنند که کتاب لازمه یک زندگی خوبست.

از نمایشگاه برگشتم خیلی خسته ام و هنوز ورم پام به خاطر اویزون بودن در اتوبوس نخوابیده و ولی با این همه دوست دارم از فتوحات خریدم بگم که چی خریدم. این توی ذات خانومها هست که وقتی از خریدشون راضی باشند میان درباره خریدهاشون حرف می زنند و می تونه این صحبت ساعتها طول بکشه. من از خریدم ناراضی نیستم برای بسیاری از کتابهام تخفیف بدی نگرفتم و تا چند ماه دیگه کتاب برای خووندن دارم نمی خوام بگم نمایشگاه عالی بود که نبود ولی دیگه دارم به حداقلها خو می کنم. از نمایشگاه می خواستم کلیات شمس بخرم که نخریدم وسواس مصححش رو گرفتم کلیات شمس خودمون تصحیحش بده می خواستم یکی خوبش رو بخرم که نشد. یعنی می ترسیدم  گول ظاهرش رو بخورم و بشه همون قبلی. بزارید تا خستگیم نیفتاده لیست فتوحاتم رو بگم:


1- "پایین آمدن درخت از گربه" پرویز شاهپور از انتشارات مروارید

2- "هزار خورشید تابان" خالد حسینی از انتشارات مروارید

3- "آس و پاس های پاریس و لندن" جورج اورول انتشارات مجید

4- عشق "اَما"ی کوچکی دارد" آرش فرزام صفت نشر شانی

5- "پیشآمد" کاظم بهمنی نشر شانی

6- "چشم های تو قهوه ترک است" آرش پورعلی زاده نشر شانی

7- "کافه چرا" جان استرلکی انتشارات تالیا

8- "کتابِ نیست" علیرضا روشن نشر آموت

9- "دست به دهان" پل استر نشر چشمه

10-"دختر کشیش" جورج اورول انتشارات مجید

11- "مجموعه شعر شاعران کرج" گردآورنده حسین عباسیان نشر شانی

12- "چالاک چشم های توام..." حامد حسینخانی نشر شانی

13- "ماهی سیاه کوچولو" صمد بهرنگی انتشارات محور

14- "قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران" هارولدلمب و هرودت انتشارات گلریز

15- ده جلد "قصه های شاهنامه" نشر همکلاسی

16- "ترین های در دنیای موجودات زنده" نشر دلهام

17- "توماس ادیسون" نشر دلهام

18-  Robinson Crusoe نشر طلیعه پویش

19- Dead Man's island نشر طلیعه پویش

20- Love or Money نشر طلیعه پویش

21- A little Princes نشر طلیعه پویش

22- The Smiley Girl انتشارات جنگل

23- The 1000000 Bank-Note انتشارات جنگل

24- نقشه "البرز غربی" از انتشارات گیتا شناسی

25- تقویم بسیار زیبا "طهران قدیم" خانه فرهنگ و هنر گویا

26- تقویم بسیار زیبا "ایران" خانه فرهنگ و هنر گویا


پی نوشت: بی خیال اون تبلیغات بشین ما یه چیزی گفتیم شما جدی نگیرید.